Menu

Veiligheid

Een goed geveegd rookkanaal is een must voor iedere woning. De gevaren bij het stoken met vaste brandstoffen (hout, pellets, kolen, & olie) zijn duidelijk; overmatige roetvorming kan zorgen voor schoorsteenbrand en verstoppingen met als gevolg rook in de woning en bijvoorbeeld kolendampvergiftiging.

Er is echter nog een gevaar in de vorm van koolmonoxide (CO). Deze stille, reukloze moordenaar maakt nog maar al te vaak slachtoffers. Verstoppingen door vogelnesten zijn een veel voorkomende oorzaak voor CO vergiftiging, maar ook oude roetlagen en slechte (poreuze) stenen rookkanalen waar stenen uit kunnen vallen. Een aantal indicatoren voor CO vergiftiging zijn beslagen of vettige ramen, vermoeidheid, misselijkheid, hoofdpijn, concentratieverlies, branderige ogen, het gevoel flauw te gaan vallen. De symptomen komen vaker voor en worden dan ook niet altijd geassocieerd met CO vergiftiging, dus LET OP! Het is dus van groot belang om jaarlijks uw rookkanaal te laten inspecteren, waar wij u dan ook met de modernste materialen en apparatuur mee van dienst kunnen zijn.

Onze veiligheid is ook erg belangrijk. Het werken op hoogte is en blijft een gevaarlijke bezigheid, dus om onze werkzaamheden zo veilig mogelijk uit te kunnen voeren werken wij bij voorkeur van onderaf waar mogelijk.


Voor de werkzaamheden die wij bij u verrichten geven wij altijd een factuur af die als bewijs voor de verzekering kan dienen.