Menu

Vegen

Het vegen van schoorsteen kanalen is een periodiek terugkerende noodzaak om problemen van brand, koolmonoxide (CO) en verstoppingen te voorkomen.

Bij het stoken van hout, pellets, kolen of olie komen onvolledige verbranden deeltjes vrij (roet), die zich afzetten aan de wand van het rookkanaal. De verschillende soorten roet, en dan met name creosoot (teerroet), vormen een risico op schoorsteenbrand. Minimaal jaarlijks vegen is hier dan ook op z’n plaats. Bij zeer regelmatig gebruik is 2x per jaar te adviseren en in sommige gevallen van dagelijks gebruik blijkt zelfs 3x per jaar noodzakelijk om de risico's op schoorsteenbrand te minimaliseren.

Voor het vegen van ventilatie of afzuigkap kanaal is geen vaste onderhoudsinterval te adviseren. Meestal wordt hiervoor het onderhoud uitgevoerd als er problemen worden ondervonden.

Verstoppingen in de vorm van vogelnesten zijn een regelmatig terugkerend probleem. Kraaien, kouwen of roeken zijn zeer vaardige bouwers. Hun nesten zitten meestal 1 tot 2 meter onder de kop van de schoorsteen en bevatten gemiddeld een vuilniszak vol aan takken. De vogelnesten zijn een belangrijke oorzaak van CO vergiftiging en schoorsteenbrand.

Van alle werkzaamheden die wij uitvoeren krijgt u een gespecificeerde factuur, die gebruikt kan worden voor de verzekering mocht dit nodig zijn.

Zwaar vervuild (creosoot) rookkanaal vegen: